Майбутнім першокласникам
Зворотній звязок
Школа раннього розвитку
Нова українська школа
Календар навчання
Сторінка медичної сестри
Протидія булінгу

Положення про платні освітні послуги

ПОЛОЖЕННЯ

про платні освітні послуги, які можуть надаватися

Черкаською спеціалізованою школою №27  І-ІІІ ступенів ім. М.К. Путейка

Черкаської  міської ради Черкаської  області

І. Загальні положення

1.Школа покликана забезпечити загальний розвиток дитини, становлення дитини як особистості, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, створити умови для самовираження особистості в різних видах діяльності, морально-етичного і естетичного розвитку, оволодіння основами здорового способу життя.

2.Основною метою роботи школи є створення умов для виховання та формування конкурентноспроможної особистості в різних сферах суспільної діяльності.

 1.  Основою вільного розвитку особистості мають стати навчальний план та платні послуги, порядок надання яких розподіляється відповідно до статті 78 п.3 Закону України “Про освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 р. та наказу МОНУ №646 від 18.06.2015 «Щодо виконання постанови Кабіету Міністрів України від 20 травня 2015р №305 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №796».

ІІ.  Групи, курси та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг за рахунок позабюджетних коштів

1.Групи, курси та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг за рахунок позабюджетних коштів створюються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 (зі змінами і доповненнями) “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.

2.Організує роботу груп, курсів  та гуртків і несе відповідальність за їх діяльність адміністрація Черкаської спеціалізованої школи №27  І-ІІІ ступенів ім. М.К. Путейка Черкаської  міської ради Черкаської  області. Їх мета – задоволення потреб дітей шкільного і дошкільного віку у розширенні і поглибленні знань з основ наук, формування умінь і навичок з відповідних галузей знань, розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей здобувачів освіти у позаурочний час.

Організація діяльності таких груп не може суперечити чинному законодавству.

ІІІ. Формування груп, курсів та гуртків

 1. Групи, курси та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг (далі – групи, курси та гуртки) формуються, як правило, до 1 вересня відповідного року, працюють за режимом навчального року. Згідно до побажань батьків  окремі групи та гуртки можуть створюватись протягом року.
 2. До груп, курсів  та гуртків приймаються учні, які навчаються в школі. На прохання батьків учнів інших шкіл їх діти можуть також зараховуватися до складу груп з вивчення предметів для підготовки до ДПА та ЗНО, груп продовженого дня, Школи майбутніх першокласників «Школи раннього розвитку» та  з гурткових занять за умови їх згоди з даним Положенням.
 • Підставою для формування груп, курсів  та гуртків є  заява батьків, укладення угоди про надання освітніх послуг.
 • Кількість учнів у групі чи гуртку, як правило, не перевищує 20 осіб.
 1. Учителі, які працюють у групах, курсах та гуртках
 1. Учителі, які працюють у групах, курсах  та гуртках, призначаються директором школи. Вони можуть бути як постійними працівниками школи  і виконувати цю роботу у свій вільний час, так і прийматися на роботу спеціально для викладання у позабюджетних групах. На таких учителів поширюються всі права і обов’язки, передбачені чинним законодавством для працівників даних категорій.
 2. Учитель, який веде заняття у групі, курсах чи гуртку, несе повну відповідальність перед батьками і адміністрацією школи за організацію роботи групи, рівень знань, умінь і навичок учнів.
 3. У заявах батьки учнів можуть вказувати прізвище учителя, якого вони просять залучити до викладання в даній групі чи гуртку. Адміністрація в разі згоди цього учителя має задовольнити таке прохання. В інших випадках адміністрація призначає інших учителів школи, які за рівнем своєї кваліфікації здатні забезпечити нормальне функціонування груп.
 4. У випадку, коли учитель не забезпечує належний рівень викладання або з інших передбачених трудовим законодавством причин,  директор школи може звільнити учителя від викладання у даній групі чи гуртку, або у встановленому Кодексом законів про працю України порушити питання про його звільнення з роботи в школі.
 5.   Організація роботи груп, курсів  та гуртків
 6. Робота груп розпочинається після видання наказу по школі, у якому вказується номер групи чи назва гуртка, кількість учнів, що навчатимуться, навчальне навантаження на тиждень, прізвище учителя, який проводить заняття.
 7. Групи та гуртки працюють за розкладом, узгодженим з розкладом уроків у школі.
 8. Розклад занять у групах та гуртках затверджується директором школи. Тривалість занять погоджується з батьками і не може перевищувати 2 академічних годин з даного предмета на день.
 9. Учитель, який проводить заняття у даній групі чи гуртку, веде журнал встановленого адміністрацією школи зразка, відмічає відсутніх.
 10. Учитель має встановити постійні контакти з батьками учнів, що відвідують заняття у даній групі, періодично проводити зустрічі з батьками, враховує побажання батьків і учнів у своїй діяльності.
 11. Оплата праці учителів, інших працівників школи за організацією і проведення занять
 12. Педагогічним працівникам додаткова заробітна плата за роботу в позабюджетних групах розраховується відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №102 (зі змінами) від 15.04.1993 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» та Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» (зі змінами).
 13. Іншим працівникам за організацію та контроль освітнього процесу, ведення бухгалтерського обліку при наданні додаткових освітніх послуг заробітна плата обраховується відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників установ освіти».
 1. Заробітна плата виплачується  зі спеціального рахунку закладу через уповноважені банки.

 VII. Батьківська плата

 Групи, курси  та гуртки існують на кошти батьків здобувачів освіти.

 1. Вартість розраховується відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та Міністерства економіки від 27 жовтня 1997 року N 383/239/131 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”.
 2. Плата повинна бути економічно обґрунтованою, а враховуючи те, що, відповідно до законодавства, державні та комунальні навчальні заклади є бюджетним неприбутковими установами, навчальний заклад надає послуги фактично за собівартістю.
 3. Батьківська плата розраховується бухгалтерією школи. За адміністрацією школи зберігається право протягом року, за погодженням батьків, вносити зміни у розмірі батьківської плати.
 4. Батьківська плата вноситься через банківські установи  на спеціальний рахунок школи до 20 числа поточного місяця та  підлягає перерахуванню, в разі пропусків занять (починаючи з 14 днів) по хворобі,  з наданням медичної довідки.

V ІІІ. Порядок надання платних освітніх  послуг

 1.      Порядок надання платних освітніх послуг здійснюється відповідно до “Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них”, затвердженої наказом Головного управління державного казначейства України 11.08.1998р.    № 63 та “Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”, затвердженого наказом Міністерства освіт України Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 року                № 383/239/131:

а)  Заяви фізичної особи, яка бажає давати платні послуги.

б)  Заява фізичної особи, яка бажає отримувати платні послуги.

2.Платні послуги можуть надаватись тільки у сфері освітянської діяльності.

3.Платні послуги надаються в післяурочний час і в межах режиму роботи школи.

4.Перелік послуг планується кошторисом і не є вичерпним: доповнення можуть додаватись відповідно до потреб і запитів здобувачів освіти, батьків, інших фізичних і юридичних осіб з урахуванням матеріальної бази закладу.

ХI. Планування та використання доходів від наданих платних послуг

 

1.Отримані від наданих платних послуг, оренди приміщень школи кошти та добровільні внески фізичних осіб належать до позабюджетних і являються додатковим фінансуванням на статутний  розвиток школи, матеріальне стимулювання працівників згідно із колективним договором,  відповідно до Закону України “Про Державний бюджет”.

3.Одержані від платних послуг кошти витрачаються на:

– заробітну  плату і нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства;

-на матеріальні витрати, що використовуються  при  наданні освітніх послуг, у т.ч. на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, медикаментів, меблів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, хімікатів, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання освітніх послуг, службові відрядження та стажування, пов’язані з наданням платних освітніх послуг.

Єдина школа
Віртуальна вчительська
НМТ
Асинхронне навчання
Дистанційне навчання
Інформація для переселенців
Вибір на користь України
Платні освітні послуги
Корисні посилання