Майбутнім першокласникам
Зворотній звязок
Школа раннього розвитку
Нова українська школа
Календар навчання
Сторінка медичної сестри
Протидія булінгу

Концепція НУШ Нормативні документи Оцінювання успішності учнів

ГРУПА ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ

У сучасному світі, коли більшість батьків багато працюють група подовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати комфортні  умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання освітнього процесу  на уроках і в позаурочний час. Під час  роботи групи подовженого дня вихователі   враховують  вікові особливості дітей, їхній розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток. Успішності  роботи  груп подовженого дня, які діють на базі закладу, сприяє цілеспрямовано спланована робота й правильно організовані   режимні моменти.

Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу загальної середньої освіти. Режим роботи групи подовженого дня  передбачає:

  • організацію:
    · прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів перших – четвертих класів;
    · харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;
    · виконання домашніх завдань (за наявності), творчих розвивальних вправ тривалістю не більше однієї години;
    · проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів тривалістю не менше години.

Групи подовженого дня  комплектуються з учнів одного, або кількох класів. Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника закладу на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів. Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року.

Головне завдання групи подовженого дня –  використання всіх матеріально-технічних і організаційно-педагогічних можливостей НУШ для розвитку інтересів, індивідуальних нахилів та здібностей учнів. Специфіка режиму, організація навчальної діяльності, різноманіття форм виховних заходів та робота гуртків з розвитку творчих здібностей та обдарувань створюють своєрідну атмосферу педагогічного впливу на особистість здобувачів світи, сприяють їх всебічному гармонійному розвитку.

Єдина школа
Віртуальна вчительська
НМТ
Асинхронне навчання
Дистанційне навчання
Інформація для переселенців
Вибір на користь України
Платні освітні послуги
Корисні посилання