Майбутнім першокласникам
Зворотній звязок
Школа раннього розвитку
Нова українська школа
Календар навчання
Сторінка медичної сестри
Протидія булінгу

Психологічна підтримка

В умовах воєнного стану особливо важливою є робота психологічнї служб закладів освіти. В умовах складної соціально-політичної ситуації надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в період війни, залежить від часу та методів роботи. Нами використовується як екстрена допомога: після травмуючої події ( перші години, дні). Вона надається також у разі появи гострої симптоматики в результаті додаткових стресів ( н-д перебування в зоні воєнних дій, довготривале перебування в обмеженому просторі, переїзд в інше місце проживання, інший навчальний заклад, захворювання або фізична травма тощо), так і короткотривала психологічна допомога надається протягом перших тижнів, місяців після психотравми. Якщо не надано психологічної допомоги своєчасно, то нерідко доводиться надавати її відстрочено. Тоді така допомога є менш ефективною і потребує більше часу і зусиль. Запропонований адміністрацією НЗ розклад роботи практичного психолога з учнями 1-11-х класів, був своєчасним і дієвим( з перших днів військового стану) . Групова та індивідуальна форма роботи з учасниками освітнього процесу, значно зменшила гостроту та руйнівні процеси психотравми. Ефективним у відновленні нормального психологічного стану дітей, показали себе методи залучення членів сім’ї до корекційного процесу ( консультування, надання рекомендацій за запитом).

За період з 16.03. по 25.04.22 р. шкільним психологом Вербою Н. М. було проведено: “Година психолога” (1-11 класи)– 85 урочного часу (819 осіб); Індивідуальні консультації (за запитом) учні- 99 осіб; батьки – 18 осіб; учителі – 22 особи. Новоприбулих учнів 15 осіб.

Єдина школа
Віртуальна вчительська
НМТ
Асинхронне навчання
Дистанційне навчання
Інформація для переселенців
Вибір на користь України
Платні освітні послуги
Корисні посилання